Meny
Be om tilbod

Vår kompetanse og historie

Gå tilbake

Historie

Glass & Byggteknikk AS (GB AS) starta opp i 2002 i Leirvik sentrum med 4 tilsette. Seinare flytta verksemda til Vabakkjen og fekk gradvis auka vekst både i tilsette og omsetnad. I 2018 flytta GB inn i heilt nye lokale sentralt på Heiane på Stord. I dag tel verksemda vår 28 tilsette. Lokal rekruttering og lokalt eigarskap har vore avgjerande for vår identitet og trygg drift av selskapet gjennom 18 år. GB utfører arbeid i heile Sunnhordlandsregionen.

 

Kompetanse

I GB har me brei kompetanse innan alle typar tømrararbeid, glas- og låsejobbar. Me tek ei rekke ulike oppdrag knytt til dette. Eksempelvis små- og store serviceoppdrag, tomteutvikling, eller bygging av einebustader eller bustadblokker.

Me i GB er stolte av å vere godkjent lærebedrift som sikrar nye generasjonar lokale fagfolk i byggebransjen. Me ser det også som ei stor tillitserklæring at Helse Fonna, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune har inngått rammeavtalar med oss.

Elles vil me du skal vite at GB:

 

Og hugs at for oss er ryddigheit i alle ledd ein sjølvfølge!